Verkeersveiligheid I en II | U24 /U26

Uit onderzoek blijkt dat 98% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen! Dit heeft in veel gevallen te maken met onvoldoende defensief en alert rijgedrag. IVVN richt zich daarom op gedragsverandering door bewustwording. Om dit te bereiken confronteren wij u tijdens deze training onder andere met noodsituaties en laten u daardoor uw eigen beperkingen ervaren. Dit levert een bijdrage aan verantwoord rijgedrag en vergroot uw voertuigbeheersing.

IVVN beschikt over meerdere trainingscentra, verdeeld over het land. Op deze trainingscentra worden diverse praktijkgerichte oefeningen uitgevoerd. Het verdient aanbeveling dat u deelneemt met uw ‘eigen’ voertuig, waardoor u hier meer vertrouwd mee raakt. De training bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Tijdens het theoriedeel ervaart u op interactieve wijze de risico’s op de openbare weg. In het praktijkgedeelte besteden wij volop aandacht aan onderwerpen die u dagelijks van pas komen. Welke specifieke onderwerpen aan bod komen, kunt u zien in het onderstaande dagprogramma.

Overzicht cursusdag
1.15 uur – Theorie – ongevaloorzaken, invloed van weersomstandigheden, hoe om te gaan met afleiding, de gevolgen van massa en snelheid (kinetische energie), reactietijd/remweg en verkeersinzicht.
2.15 uur – Praktijk – spiegelafstelling, zit– en stuurhouding, noodstop op stroef wegdek, en glad wegdek, bermsimulatie.
1.00 uur – Lunch – geheel verzorgd.
1.00 uur – Theorie – het belang van bandencontrole, Het Nieuwe Rijden.
2.30 uur – Praktijk – bandencontrole, bochtsituatie, uitwijken, afstand houden.

Locatie
De volgende locaties zijn voor deze training beschikbaar:
Lelystad • Barneveld • Etten-Leur • Weert • Meppel

Duur
De training ‘Verkeersveiligheid I’ duurt effectief 7 uur, aanvang om 8:00 of 10:00 uur.

Certificering
U krijgt een certificaat op naam. Deze training is gecertificeerd voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95) en telt mee voor 7 uur theorie.

Verkeersveiligheid ( Vrachtauto) II

Deze training is een verbreding en verdieping van de training ‘Verkeersveiligheid I Vrachtauto’.

De eerste stappen heeft u gezet. In ‘Verkeersveiligheid I Vrachtauto’ heeft u ervaren welke risico’s er in het verkeer zijn. Toch bent u nooit uitgeleerd. Ook slijten de opgedane vaardigheden na verloop van tijd. Daarom zit in deze vervolgtraining een stukje herhaling naast de verbreding en verdieping van de stof en de vaardigheden. Tijdens deze training komt ook de ongevalssimulator aan bod. U leert op adequate wijze het voertuig te verlaten om zo nodig letsel te voorkomen.

De theorie– en praktijkgedeelten van deze training zijn zodanig op elkaar afgestemd, dat aan het eind van de dag kan worden teruggekeken op een evenwichtig en leerzaam programma.

Overzicht cursusdag
1.15 uur – Theorie – risico top 4, rijtaken bestuurder, actieve en passieve veiligheid.
2.15 uur – Praktijk – voertuigcontrole, remmen op stroef en glad wegdek, noodstop in bocht.
1.00 uur – Lunch – geheel verzorgd.
1.00 uur – Theorie – kijktechniek en verkeersinzicht, rijtechniek in bochten, theorietoets wet– en regelgeving.
2.30 uur – Praktijk – rijden van bochten, ontwijken van obstakels, uitwijken met reactietijd, ongevalsimulator.

Locatie
De volgende locaties zijn voor deze training beschikbaar:
Lelystad • Barneveld • Etten-Leur • Weert • Meppel

Duur
De training ‘Verkeersveiligheid II’ duurt effectief 7 uur, aanvang om 8:00 of 10:00 uur.

Certificering
U krijgt een certificaat op naam. Deze training is gecertificeerd voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95) en telt mee voor 7 uur theorie.

Voorwaarden
Het tarief dat voor u wordt vastgesteld is exclusief BTW en aanmeldkosten CCV (alleen personen geboren na 30-06-1955 worden aangemeld). Uw lunch en certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Onze Algemene Voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.

Groepsgrootte
Maximaal 12 personen per groep.

Bijzonderheden
U kunt deze dag extra charme geven door ons na afloop een maaltijd te laten verzorgen (bijvoorbeeld een BBQ of een stamppottenbuffet). Vraag onze adviseur naar de mogelijkheden.