Schadepreventie Opgeknipte versie Vrachtauto V04(1)

Aan de hand van de schadegegevens en eventueel beeldmateriaal, dat u aan ons verstrekt, ontwikkelt IVVN een training die volledig gericht is op het terugdringen van schades binnen uw bedrijf. Tijdens de training maakt onze docent uw chauffeurs bewust van de oorzaken waardoor schades kunnen ontstaan en welke mogelijkheden zij hebben om schades te voorkomen.

Wanneer deze training is geadviseerd naar aanleiding van een door ons verzorgde rijvaardigheidsanalyse, zal de rapportage met uw chauffeur worden besproken. Het praktijkgedeelte van deze training wordt in het eigen voertuig uitgevoerd op de openbare weg. Tijdens deze training besteden wij onder andere aandacht aan:

 • Oogmeting
 • Controle voertuig
 • Spiegelafstelling
 • Zit– en stuurhouding
 • Veroorzaakte schades
 • Schadeoorzaken
 • Financiële consequenties voor het bedrijf
 • Kijktechnieken
 • Anticiperen
 • Verkeersgedrag
 • Taal van de weg

IVVN heeft veel ervaring met de training ‘Schadepreventie’. Nog steeds blijkt dat het aantal schades wordt teruggebracht, doordat het bewustzijn van de chauffeurs op een hoger plan komt. Aangezien een schade voor een bedrijf een kostenpost is van gemiddeld € 1.800,- heeft u belang bij het terugdringen van schades. Daarnaast heeft deze training ook een positief effect op andere gerelateerde kosten, zoals onderhoudskosten en verzekeringspremies. Uiteindelijk verbetert de training het totale bedrijfseconomische resultaat van het bedrijf.

Locatie/Uitvoering
De training wordt uitgevoerd vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeurs ongestoord de theorie kunnen behandelen. De theoriesessie van deze training duurt 4.30 uur. Na de theorie volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen de één op één praktijktraining op de openbare weg. Iedere praktijktraining start weer vanaf een door u aan te geven locatie. Per praktijkdag moet dit één locatie zijn. Het voordeel van deze opgeknipte versie is dat u gedurende deze dagen naast de training de chauffeurs kunt inzetten voor reguliere werkzaamheden.

Duur
De training ‘Schadepreventie Opgeknipte versie’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV-normen starten vanaf 07.00 uur.

Certificering
Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk. Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.

Voorwaarden
Het tarief dat voor u wordt vastgesteld is exclusief BTW en CCV-aanmeldkosten (alleen personen geboren na 30-06-1955 worden aangemeld). Een rapportage en certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Onze Algemene Voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.

Groepsgrootte
Op de theoriedag worden maximaal 25 personen getraind. Aansluitend volgt 1 persoon de praktijktraining. Per praktijkdag worden 3 personen getraind, voor elk 2.30 uur.