Rijoptimalisatie Vrachtauto W02

Wilt u een goed inzicht hebben in de rijkwaliteiten van uw chauffeurs of wilt u uw chauffeurs confronteren met hun beperkingen? Ook het in beeld krijgen van ongeval– en schadeoorzaken of door u aan te geven redenen kunnen een aanleiding zijn voor het volgen van de training ‘Rijvaardigheidsanalyse’. Deze praktijkgerichte training vindt plaats in het eigen voertuig op de openbare weg. Tijdens de training ‘Rijvaardigheidsanalyse’ wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Oogmeting
 • Controle voertuig
 • Spiegelafstelling
 • Zit– en stuurhouding
 • Voertuigbediening
 • Voertuigbeheersing
 • Kijktechnieken
 • Anticiperen
 • Taal van de weg
 • Beslissingsvaardigheden
 • Verkeersinzicht
 • Psyche van de chauffeur
 • Schadeoorzaken
 • Financiële consequenties voor het bedrijf
 • Manoeuvreren
 • Waarneming
 • Verkeersgedrag

Veiligheid en bewustwording staan hierbij centraal.

Waarschijnlijk zal deze training voor een aantal personen noodzakelijk zijn en voor een aantal gewenst. Aan het eind van de training wordt een rapportage van de bevindingen aan de opdrachtgever uitgebracht. Deze rapportage kan worden gebruikt als basis voor het verdere opleidingstraject en kan ook gebruikt worden in (jaar)gesprekken met uw chauffeurs.

Locatie / Uitvoering
De training start en eindigt vanaf een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. Dit is mogelijk wanneer uw eigen locatie een aparte ruimte heeft waar de docent en chauffeur ongestoord theorie en nabespreking kunnen houden. De training vindt grotendeels plaats op de openbare weg.

Duur
De training ‘Rijvaardigheidsanalyse’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV-normen starten vanaf 7:00 uur.

Certificering
Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk. Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.

Voorwaarden
Het tarief dat voor u wordt vastgesteld is exclusief BTW en CCV-aanmeldkosten (alleen personen geboren na 30-06-1955 worden aangemeld). Een rapportage en certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Onze Algemene Voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.

Groepsgrootte
Per voertuig kunnen (afhankelijk van het aantal aanwezige zitplaatsen en gordels) 1 of 2 personen per dag getraind worden.
Wij beschikken tevens over een voertuig met 3 zitplaatsen. Informeer over de mogelijkheden bij uw adviseur.