Lading Zekeren Vrachtauto N16(1)

De cursus ‘Lading Zekeren’ is niet alleen bedoeld voor chauffeurs van vrachtauto’s die hun vakbekwaamheid willen vergroten, maar ook voor planners en voor magazijn– en loodsmedewerkers die de vrachtauto’s beladen. Veel ongevallen met vrachtauto’s ontstaan (in)direct door de invloed van de belading op het rijgedrag. De manier van beladen heeft invloed op de stabiliteit van het voertuig en de rijkarakteristiek. Inzicht in deze invloed zorgt niet alleen voor minder schades en ongevallen, maar ook voor lagere onderhoudskosten. Tijdens de training ‘Lading Zekeren’ wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Krachten (tijdens transport)
 • Middelen
 • Methoden lading zekeren
 • Verantwoordelijk betrokken partijen
 • Wet– en regelgeving
 • Berekeningen
 • Gevaren en risico’s
 • Overbelading en overbelasting

Aan het eind van deze cursus:

 • zijn de deelnemers op de hoogte van de relevante wet– en regelgeving met betrekking tot de voertuigafmetingen en belading;
 • zijn de deelnemers zich bewust van hun verantwoordelijkheid;
 • zijn de deelnemers in staat aan te geven welke gevolgen de belading heeft op het rijgedrag van een vrachtauto;
 • zijn de deelnemers bekend met de mogelijkheden en beperkingen van de diverse hulpmiddelen om lading vast te zetten;
 • zijn de deelnemers in staat om een vrachtauto op de juiste wijze te beladen en de lading afdoende te zekeren.

Locatie/Uitvoering
De training wordt uitgevoerd op een door u aan te geven locatie; de vestigingslocatie is gebruikelijk. In het praktijkdeel oefenen we met beladen en stuwen, hulpmiddelen om lading vast te zetten en beladingtechnieken.

Duur
De training ‘Lading Zekeren’ duurt effectief 7 uur. De training mag volgens CCV-normen starten vanaf 7:00 uur.

Certificering
Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur theorie. Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.

Voorwaarden
Het tarief dat voor u wordt vastgesteld is exclusief BTW en CCV-aanmeldkosten (alleen personen geboren na 30-06-1955 worden aangemeld). Een certificaat is bij de prijs inbegrepen. Onze Algemene Voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.

Groepsgrootte
Maximaal 12 personen.