Nascholing Code 95

Verkeersveiligheid I en II | U24 /U26

Uit onderzoek blijkt dat 98% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen! Dit heeft in veel gevallen te maken met onvoldoende defensief en alert rijgedrag. IVVN richt zich daarom op gedragsverandering door bewustwording.

Lees meer

Rijoptimalisatie Vrachtauto W02

Wilt u een goed inzicht hebben in de rijkwaliteiten van uw chauffeurs of wilt u uw chauffeurs confronteren met hun beperkingen? Ook het in beeld krijgen van ongeval– en schadeoorzaken [...]

Lees meer

Anti- slipcursus voor vrachtwagen

Doel van de rijvaardigheidscursus. De toegenomen verkeersintensiteit en het grote aantal verkeersongevallen zijn redenen om de rijvaardigheid van chauffeurs te verbeteren. Het Instituut Verkeersveiligheid & Voertuigbeheersing Nederland (IVVN) biedt de mogelijkheid [...]

Lees meer

Chauffeursdag N90(1)

Wanneer u op één dag verschillende keuzeonderwerpen wilt behandelen is de ‘Chauffeursdag’ de juiste training voor u. Deze training is niet alleen voor uw chauffeurs van grote waarde, maar deze dag is ook zeer geschikt voor bijrijders, planners en alle […]

Lees meer

Behaviour Based Safety V06(1)

Behaviour Based Safety (BBS), oftewel ‘gedragsgebaseerde veiligheid’, is een programma dat de toename van de veiligheid tijdens het vervoer bevordert door het gedrag van de chauffeur positief te beïnvloeden. Dit bereiken wij door observatie en coaching. Het BBS programma bevat […]

Lees meer

Kanteltraining Oplegger N86(1)

Veilig rijden met de (Tank)oplegger Ieder jaar kantelen ongeveer 100 vrachtauto’s. De hoofdoorzaak is een combinatie van te hoge snelheid in bochten en een verminderd contactgevoel van de chauffeur met de weg. De bewegende of hangende lading in een (tank)oplegger […]

Lees meer

Lading Zekeren Vrachtauto N16(1)

De cursus ‘Lading Zekeren’ is niet alleen bedoeld voor chauffeurs van vrachtauto’s die hun vakbekwaamheid willen vergroten, maar ook voor planners en voor magazijn– en loodsmedewerkers die de vrachtauto’s beladen. Veel ongevallen met vrachtauto’s ontstaan (in)direct door de invloed van […]

Lees meer

Schadepreventie Opgeknipte versie Vrachtauto V04(1)

Aan de hand van de schadegegevens en eventueel beeldmateriaal, dat u aan ons verstrekt, ontwikkelt IVVN een training die volledig gericht is op het terugdringen van schades binnen uw bedrijf. Tijdens de training maakt onze docent uw chauffeurs bewust van […]

Lees meer

Het Nieuwe Rijden Vrachtauto V01(1)

Een bepaalde manier van rijden die door de jaren heen routine is geworden, verandert makkelijker met onze hulp. Eén van de doelen die IVVN zich daarbij stelt is het behalen van een brandstofbesparing voor de opdrachtgever en tegelijkertijd het verminderen […]

Lees meer