Anti- slipcursus voor vrachtwagen

Doel van de rijvaardigheidscursus

De toegenomen verkeersintensiteit en het grote aantal verkeersongevallen zijn redenen om de rijvaardigheid van chauffeurs te verbeteren. Het Instituut Verkeersveiligheid & Voertuigbeheersing Nederland (IVVN) biedt de mogelijkheid om de rijvaardigheid en voertuigbeheersing te vergroten en het risico op ongevallen te verkleinen via een rijvaardigheidscursus.

Accommodatie

De cursussen worden gegeven op opleidingscentra die voldoen aan de huidige normen. De centra zijn voorzien van onder meer slipvlakken, negatieve wegverkanting, in veel gevallen een hellingbaan en diverse oefenplateaus.

Doelstelling

Het doel van de cursus is ervoor te zorgen dat vroegtijdig krachten en gevaren worden herkend, zodat u een ongeval kunt voorkomen. Er wordt ruim aandacht geschonken aan stuur, rem- en uitwijktechnieken. Daarnaast wordt ingegaan op de invloed van lading op de rijeigenschappen van de bus/vrachtauto.

Inhoud van de training

  • Zit- stuurhouding
  • Uitwijkoefening
  • Remmen op glad wegdek
  • Remmen op diverse soorten wegdek
  • Remmen en uitwijken op glad wegdek
  • Remmen in een gladde bocht
  • Corrigeren van voor- en achterwielslip

Eigen vrachtwagen

De cursus wordt gevolgd met eigen vrachtauto.

Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus telt helaas niet mee voor de registratie van de punten voor het CCV/ code 95. De training die vergelijkbaar is en wel meetelt voor de theorie punten voor de registratie CCV/code 95 is de training Verkeersveiligheid 1.