Schade Preventie Plan

Het Schade Preventie Plan is een effectieve methode waarmee werkgevers grip houden op schade- en brandstofkosten. Een effectief stappenplan en eenvoudig implementeerbare tools ondersteunen ondernemers bij actuele mobiliteits- en opleidingsvraagstukken. Het Schade Preventie Plan betrekt organisatiebreed werknemers en management bij meer verkeersveiligheid.

Trainingsoplossingen

Trainingen met betrekking tot schadepreventie en brandstofbesparing ondersteunen waar nodig het Schade Preventie Plan. U kunt kiezen uit trainingen voor chauffeurs van personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens of trainingen in het kader van de Richtlijn vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs.

Met het online trainings- en informatieplatform maakt u bovendien mobiliteits- en trainingsoplossingen laagdrempelig toegankelijk voor uw medewerkers.

Plan van aanpak

Stap 1: Safetyscan
Deze online scan geeft een eerste analyse van de verkeersveiligheidscultuur en risico’s binnen uw organisatie.

Stap 2: Inventarisatie en risicoanalyse
Onze verkeersveiligheidsadviseur ontwikkelt samen met u het Schade Preventie Plan. Focus ligt bij een organisatiebrede verbetering van de verkeersveiligheidscultuur.

Stap 3: Implementatie Schade Preventie Plan
Uitvoering Schade Preventie Plan en opleidingsplan. U beschikt vanaf nu over het Handboek: langdurige schadepreventie en de schaderapportagetool.

Stap 4: Feedback en optimalisatie
De schaderapportagetool geeft actueel inzicht in het schadeverloop. Waar nodig wordt het opleidingsplan aangepast aan actuele trainingsbehoeften of organisatiedoelstellingen.

Resultaat Schade Preventie Plan

De procedures en tools zijn ontwikkeld op basis van succesvolle schadepreventie projecten. Het Schade Preventie Plan leverde onder toezicht van TUV Rheinland een aantoonbare schadelastreductie op van 30% na het eerste jaar tot 50% na het derde jaar.