Het Nieuwe Rijden

Veel ondernemers en bestuurders worden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo min mogelijk emissie uit te stoten en te zorgen voor ons milieu. Ook de hoge brandstofprijzen en het bedrijfseconomische belang spelen een rol en is een reden om uw chauffeurs efficiënt te laten omgaan met brandstof.

De training ‘Het Nieuwe Rijden’ (HNR) vindt plaats op de openbare weg en is een relatief kleine investering, die snel is terugverdiend. Uit gegevens blijkt, dat voor veel bedrijven een brandstofbesparing van 5% tot 10% zonder meer haalbaar is. Daarnaast bespaart u op de kosten voor reparatie, onderhoud en banden. Deze kosten zullen aanmerkelijk dalen, als u of uw medewerkers zich aan de principes van ‘Het Nieuwe Rijden’ houden.

Deelnemers aan deze training worden zich beter bewust van de consequenties van het eigen verkeersgedrag. In deze training wordt aandacht besteed aan praktische vaardigheden waardoor het brandstofverbruik zal verminderen en de uitstoot van CO2 zal worden gereduceerd. Een ander belangrijk voordeel is dat door deze rijstijl de verkeersveiligheid toeneemt.

Training

 • Controle bandenspanning
 • Rijstijlanalyse & advies
 • Zit- en stuurhouding en kijktechniek
 • Anticiperen op verkeersomstandigheden
 • Veranderingen van de voertuigtechnieken
 • Optimaal gebruik van motorkarakteristiek
 • Gebruik elektronische apparatuur

Rendement

 • Verhoogd verkeersinzicht, gevaarherkenning en bewustwording
 • Brandstofbesparing en CO2 reductie
 • Kostenbesparing (banden, onderhoud, reparaties)
 • Veilige verkeersdeelname

Duur van de training

3 uur

Eigen auto

In principe volgt u deze training met eigen auto. Indien gewenst is het ook mogelijk de training te volgen in een auto van het rijvaardigheidscentrum.