Defensive Driving Training

SAFETY principes

De term Safety wordt als acroniem gebruikt en dient als ezelsbruggetje. Het zijn zeer uiteenlopende onderwerpen waarbij dieper wordt ingegaan op de volgende aspecten.

  • See and been seen
  • Always a way out
  • Far and wide view
  • Ever aware
  • To have control
  • Your responsibility

Praktijktraining openbare weg

In deze training zal aan de cursist advies worden gegeven over hoe men, indien nodig, de
rijstijl kan verbeteren en aanpassen. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de
juiste rijtechniek, defensief rijden, verkeersinzicht en het Safety principe. Door deze nieuwe rijtechniek rijdt de deelnemer niet alleen veiliger, vlotter en comfortabeler, maar ook nog eens zuiniger.

Door de opzet van de training en de benoemde items, is Het Nieuwe Rijden verweven door de gehele praktijk rit. Daarnaast zorgt het SAFETY principe automatisch voor een veilige en zuinige rijstijl.

De Defensive Driving Training is een uniek concept en is in samenwerking met een psychologe, ervaren instructeurs en gedragsdeskundige, ontwikkeld. Het brengt een aantal belangrijke items samen in een 1:2 praktijktraining, waarbij wordt gestreefd naar een optimaal resultaat en rendement. Er is voor gekozen met twee deelnemers gelijktijdig de Defensive Driving Training  te volgen voor een optimaal leereffect en resultaat.

Naast de interessante rijvaardigheidstips, de “taal van de weg” en informatie over het gebruik van de moderne techniek in auto’s, wordt ook veel aandacht besteed aan bewustwording en mentaliteitsverandering.

Deelnemers ervaren, door deze wijze van aanpak, de training dan ook als praktijkgericht en vinden het in bijna alle gevallen een toevoeging aan hun huidige rijstijl.

In-Company

De training wordt gegeven In-Company. Dit biedt u meer flexibiliteit in de planning van de deelnemers. Elke deelnemer ontvangt na de Defensive Driving Training een uitslagformulier, met zijn of haar resultaten. Het geeft u als werkgever een duidelijk beeld of uw werknemers over de juiste rijvaardigheid en mentaliteit beschikken om veilig de weg op te gaan. Voor u een goede start om duurzaam te ondernemen. Indien gewenst wordt er ook een uitslagformulier verstrekt aan het management.  Mocht tijdens de Defensive Driving Training naar voren komen dat een deelnemer een bovengemiddeld risico loopt door zijn/haar rijstijl, ontvangt u hierover een afzonderlijke rapportage.

Duur van de training

Defensive Driving Training
1 uur en 30 minuten

Eigen auto
De training vindt plaats in eigen auto.

Certificaat
Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer een ritverslag. Indien gewenst kan Driving Company de deelnemers ook een certificaat bieden.